TKB ÁP DỤNG TỪ NGÀY 30-9-2019

TKB áp dụng cho các lớp kể từ ngày 30/9/2019

- TKB chính khóa

3/hs-page-001_28092019085401324_orslaoru.ilr.jpg
3/hs-page-002_28092019085401746_k3p2uhag.bi5.jpg
3/hs-page-003_28092019085401179_vamqaze3.cny.jpg

 

3/hs-page-004_28092019085401652_sprlrsvp.qd3.jpg
 

- TKB ôn kiến thức khối 12:

3/on-thi-thptqg-ad-30t9-page-001_28092019085400520_x2qkba2u.hi5.jpg

3/on-thi-thptqg-ad-30t9-page-002_28092019085400754_43fto02q.xeb.jpg
 

 

Thống kê
  • Đang online: 287
  • Hôm nay: 38
  • Hôm qua: 24
  • Tất cả: 41.863