137 anh, chị được hiệp thương vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Sau 3 ngày diễn ra Đại hội (10-12/12/2019), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam khóa VIII đã thống nhất hiệp thương chọn cử 137 anh, chị tham gia Ủy ban Trung ương Hội khóa VIII. Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn được Đại hội tín nhiệm hiệp thương chọn cử chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt tại Đại hội.

Theo Điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam hiệp thương chọn cử.

Tuổi bình quân của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam không quá 37 tuổi, trong đó có tỉ lệ ủy viên là nữ, người dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo.

Cơ cấu tham gia Ủy viên Ủy ban gồm:

- 16 Ủy viên là cán bộ ở cơ quan Trung ương Đoàn cử làm công tác Hội Liên hiệp thanh niên.
- 06 Ủy viên là đại diện cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam
- 74 Ủy viên đại diện Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố, đơn vị trực thuộc
- 06 Ủy viên đại diện các tổ chức thành viên tập thể của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam
- 02 Ủy viên đại diện các Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài
- 04 Ủy viên đại diện khối Lực lượng vũ trang
- 01 Ủy viên đại diện thanh niên Khối các cơ quan Trung ương
- 01 Ủy viên đại diện thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương
- 03 Ủy viên đại diện các Bộ, ngành liên quan đến thanh niên (Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam, Ủy ban Dân tộc)
- 06 Ủy viên là Chức sắc tôn giáo trẻ
- 18 Ủy viên là cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Tại phiên làm việc thứ 3 của Đại hôi, Đại hội đã thống nhất hiệp thương 137 anh, chị tham gia Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội cũng đã thống nhất hiệp thương chọn cử anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn là Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 với sự thống nhất cao.

3/151_13122019025133134_x4225hwh.njc.jpg

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Hội nghị đã chọn ra 08 Phó Chủ tịch Trung ương Hội khóa VIII; Ban Kiểm tra Trung ương Hội khóa VIII với 09 thành viên.

Danh sách 137 Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Xem tại đây.

Diễn văn bế mạc đại hội

Kính thưa các vị đại biểu khách quý,

Thưa toàn thể Đại hội,

Sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung theo chương trình Đại hội đề ra.

Đại hội thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII tại Đại hội Hội toàn quốc lần thứ VIII; Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII; Báo cáo về việc không sửa đổi Điều lệ Hội.

Đại hội đã phát huy dân chủ hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Hội khóa VIII gồm 135 anh, chị có đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu cho thanh niên cả nước. Trong hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban Trung ương Hội đã hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và các chức danh chủ chốt của Hội. Đại hội tin tưởng Ủy ban Trung ương Hội khóa VIII đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức rèn luyện, phấn đấu tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đại hội vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, các đồng chí cán bộ Đoàn, Hội các thời kỳ, cùng nhiều đại biểu khách quý đã tới dự khai mạc và tham dự các hoạt động của Đại hội, mang đến Đại hội những tình cảm đặc biệt, sự cổ vũ, động viên to lớn đối với thanh niên Việt Nam.

Tại Đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã phát biểu chỉ đạo, khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ trọng yếu của công tác Hội và phong trào thanh niên, trách nhiệm của các ngành, các cấp và xã hội đối với sự nghiệp chăm lo, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và phát huy thanh niên, khẳng định niềm tin, sự kỳ vọng đối với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và thanh niên Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Lãnh đạo một số Bộ, ngành đến dự và đối thoại với đại biểu Đại hội với chủ đề “Khát vọng thanh niên Việt Nam - vì Tổ quốc giàu mạnh và văn minh”.

Kính thưa các vị đại biểu,

Thưa toàn thể Đại hội,

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII biểu thị quyết tâm của toàn thể hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên và thanh niên Việt Nam sẵn sàng đi đầu trong mọi khó khăn, thực hiện thành công mục tiêu: “Xây dựng lớp thanh niên Việt Nam yêu nước, có bản lĩnh, tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, là những công dân tốt; có ý thức kỷ luật, sống có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái; chủ động học tập, có khát vọng vươn lên, lập thân, khởi nghiệp, lập nghiệp; hiểu biết về lịch sử, văn hoá, truyền thống đất nước; có đạo đức, lối sống văn minh, sức khỏe, kỹ năng, năng lực làm việc, tư duy độc lập, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện, dám nghĩ, biết làm; chủ động hội nhập quốc tế. Xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thực sự vững mạnh, có năng lực tập hợp, đoàn kết rộng rãi các đối tượng thanh niên, thực hiện tốt vai trò đồng hành với thanh niên, phát huy năng lực, trí tuệ, sức trẻ của thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Để thực hiện mục tiêu này, Đại hội đề ra 10 chỉ tiêu trọng tâm; nhấn mạnh phải tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; đồng hành và phát huy vai trò của thanh niên; tiếp tục thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể, thiết thực, cùng 2 chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” giúp thanh niên học tập, lập thân, lập nghiệp, nâng cao sức khỏe, kỹ năng, đời sống văn hóa tinh thần, khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên Việt Nam và chương trình “Xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vững mạnh” với chất lượng cán bộ Hội là trọng tâm, nâng cao chất lượng cơ sở Hội là đột phá.

Kính thưa các vị đại biểu,

Thưa toàn thể Đại hội,

Đại hội trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế - xã hội, các bậc lão thành cách mạng, các nhà khoa học, các văn nghệ sỹ, nhà báo, các doanh nghiệp, cán bộ Đoàn, Hội các thời kỳ và các tầng lớp nhân dân đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu xây dựng các văn kiện Đại hội, hỗ trợ vật chất và tinh thần, góp phần tích cực vào thành công chung của Đại hội.

Đại hội bày tỏ sự biết ơn và đánh giá cao những cống hiến đối với công tác Hội và phong trào thanh niên của các anh, chị trong Thường trực Đoàn Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương Hội khóa VII vì lý do công tác không tham gia vào Ủy ban Trung ương Hội khóa VIII. Đại hội xin chúc các anh, chị khỏe mạnh, hạnh phúc và mong muốn các anh, chị luôn quan tâm, tiếp tục dành tình cảm, đóng góp cho sự phát triển của công tác Hội và phong trào thanh niên nói riêng, sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ nói chung.

Đại hội biểu dương các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên cả nước đã nỗ lực thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội, đóng góp cho thành công chung của Đại hội; chân thành cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã tham dự và tuyên truyền kịp thời, hiệu quả về Đại hội.

Đại hội biểu dương các tiểu ban phục vụ Đại hội, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Đoàn, Trung ương Hội đã phấn đấu hết mình phục vụ Đại hội; cảm ơn đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Công an thành phố Hà Nội, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khách sạn Khăn Quàng Đỏ, Nhà khách Chính phủ, khách sạn Kim Liên, Cung điền kinh Mỹ Đình và các tập thể, cá nhân đã tận tụy ngày đêm phục vụ Đại hội, góp phần tích cực vào thành công Đại hội.

Kính thưa các vị đại biểu khách quý,

Thưa toàn thể Đại hội,

Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII sẽ cổ vũ, động viên tổ chức Hội các cấp, cán bộ, hội viên, thanh niên cả nước bước vào một nhiệm kỳ công tác mới với nhiều thời cơ thuận lợi, nhưng cũng không ít thách thức, khó khăn. Việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội là nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi tổ chức Hội các cấp, mỗi cán bộ, hội viên, thanh niên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, sáng tạo trong việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết tại mỗi cấp. Mỗi đại biểu hãy mang quyết tâm hành động của Đại hội vào quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị. Khẩn trương xây dựng chương trình hành động, triển khai ngay những nội dung đã được Đại hội thông qua, tạo tâm thế vững chắc cho một nhiệm kỳ mới với nhiều thành công mới.

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, thanh niên nhận thức sâu sắc về vai trò của thanh niên chúng ta trước vận mệnh của đất nước, từ đó nâng cao lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tích cực vun đắp hoài bão, lý tưởng, hăng hái hưởng ứng và tích cực tham gia thực hiện phong trào, chương trình mà Đại hội đề ra. Không ngừng phấn đấu vươn lên với tinh thần tự giác trong học tập, rèn luyện, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, rèn luyện bản lĩnh, phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng thắp sắng lửa truyền thống, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Với niềm tin tưởng đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe các đồng chí và các bạn.

Hải Đăng - http://thanhgiong.vn/

Thống kê
  • Đang online: 1.889
  • Hôm nay: 203
  • Hôm qua: 383
  • Tất cả: 189.462