LỊCH THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO

Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019

LỊCH THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO

Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019

 

 • Bóng chuyền Nam – Khối 10

Thời gian

Trận

Lượt trận thứ 1

Lượt trận thứ 2

Tranh hạng I, II, III

Kết quả

17g

16/10

1

10A8 – 10A9

 

 

Hạng I

 

 

 

 

17g

22/10

2

10A4 – 10A5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17g

17/10

3

10A2 – 10A3

 

 

Hạng II

 

 

 

 

17g30

22/10

4

10A6 – 10A10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17g

18/10

5

10A1 – 10A7

 

 

Hạng III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
 • Bóng chuyền Nữ – Khối 10

Thời gian

Trận

Lượt trận thứ 1

Lượt trận thứ 2

Tranh hạng I, II, III

Kết quả

17g

16/10

1

10A7 – 10A10

 

 

Hạng I

 

 

 

 

17g

21/10

2

10A3 – 10A9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17g30

21/10

3

10A5 – 10A6

 

 

Hạng II

 

 

 

 

17g

17/10

4

10A1 – 10A2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17g

18/10

5

10A4 – 10A8

 

 

Hạng III

 

 

 

 

                           

 

 

 

 • Cầu lông Nam, Nữ – Khối 10

Thời gian

Trận

Lượt trận thứ 1

Lượt trận thứ 2

Tranh hạng I, II, III

Kết quả

17g

17/10

1

10A7 – 10A8

 

 

Hạng I

 

 

 

 

17g

21/10

2

10A6 – 10A9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17g

16/10

3

10A4 – 10A10

 

 

Hạng II

 

 

 

 

17g30

21/10

4

10A2 – 10A3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17g

18/10

5

10A1 – 10A5

 

 

Hạng III

 

 

 

 

                           
 • Bóng chuyền Nam – Khối 12

Thời gian

Trận

Lượt trận thứ 1

Lượt trận thứ 2

Tranh hạng I, II, III

Kết quả

17g30

18/10

1

12A2 – 12A5

Thắng 1 – Thắng 2

Thắng 1,2 – Thắng 3,4

Hạng I

 

 

 

17g30

16/10

2

12A1 – 12A2

 

 

 

 

 

 

Hạng II

 

 

 

17g30

17/10

3

12A6 – 12A8

Thắng 3 – Thắng 4

Thua 1, 2 – Thua 3, 4

Hạng III

 

 

 

17g

21/10

4

12A4 – 12A7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
 • Bóng chuyền Nữ – Khối 12

Thời gian

Trận

Lượt trận thứ 1

Lượt trận thứ 2

Tranh hạng I, II, III

Kết quả

17g30

16/10

1

12A7 – 12A4

Thắng 1 – Thắng 2

Thắng 1,2 – Thắng 3, 4

Hạng I

 

 

 

17g

22/10

2

12A2 – 12A8

 

 

 

 

 

 

Hạng II

 

 

 

17g30

18/10

3

12A3 – 12A6

Thắng 3 – Thắng 4

Thua 1, 2 – Thua 3, 4

Hạng III

 

 

 

17g30

17/10

4

12A1 – 12A5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 • Cầu lông Nam, Nữ – Khối 12

 

Thời gian

Trận

Lượt trận thứ 1

Lượt trận thứ 2

Tranh hạng I, II, III

Kết quả

17g30

16/10

1

12A1 – 12A6

Thắng 1 – Thắng 2

Thắng 1,2 – Thắng 3, 4

Hạng I

 

 

 

17g30

17/10

2

12A2 – 12A4

 

 

 

 

 

 

Hạng II

 

 

 

17g30

18/10

3

12A3 – 12A7

Thắng 3 – Thắng 4

Thua 1, 2 – Thua 3, 4

Hạng III

 

 

 

17g

22/10

4

12A5 – 12A8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 • Bóng chuyền Nam – Khối 11

 

Thời gian

Trận

Lượt trận thứ 1

Lượt trận thứ 2

Tranh hạng I, II, III

Kết quả

7g30

18/10

1

11A9 – 11A10

Thắng 1 – Thắng 2

Thắng 1,2  – Thắng 3,4

Hạng Nhất

 

 

 

7g30

19/10

2

11A5 – 11A11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7g30

17/10

3

11A4 – 11A6

Thắng 3 – Thắng 4

Thắng 1,2  – Thắng 5,6

Hạng Nhì

 

 

 

7g

19/10

4

11A2 – 11A8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7g

17/10

5

11A1 – 11A7

Thắng 5 – Đội 6

Thắng 5,6  – Thắng 3,4

Hạng Ba

 

 

 

 

6

11A3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 • Bóng chuyền Nữ – Khối 11

Thời gian

Trận

Lượt trận thứ 1

Lượt trận thứ 2

Tranh hạng I, II, III

Kết quả

7g

17/10

1

11A9 – 11A11

Thắng 1 – Thắng 2

Thắng 1,2  – Thắng 3,4

Hạng Nhất

 

 

 

7g

18/10

2

11A2 – 11A8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7g30

17/10

3

11A4 – 11A6

Thắng 3 – Thắng 4

Thắng 1,2  – Thắng 5,6

Hạng Nhì

 

 

 

7g

19/10

4

11A1 – 11A10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7g30

19/10

5

11A3 – 11A5

Thắng 5 – Đội 6

Thắng 5,6  – Thắng 3,4

Hạng Ba

 

 

 

 

6

11A7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 • Cầu lông Nam, Nữ – Khối 11

 

Thời gian

Trận

Lượt trận thứ 1

Lượt trận thứ 2

Tranh hạng I, II, III

Kết quả

7g

18/10

1

11A3 – 11A6

Thắng 1 – Thắng 2

Thắng 1,2  – Thắng 3,4

Hạng Nhất

 

 

 

7g

19/10

2

11A2 – 11A7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7g

17/10

3

11A5 – 11A8

Thắng 3 – Thắng 4

Thắng 1,2  – Thắng 5,6

Hạng Nhì

 

 

 

7g30

17/10

4

11A4 – 11A11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7g30

19/10

5

11A1 – 11A10

Thắng 5 – Đội 6

Thắng 5,6  – Thắng 3,4

Hạng Ba

 

 

 

 

6

11A9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

Thống kê
 • Đang online: 259
 • Hôm nay: 21
 • Hôm qua: 24
 • Tất cả: 41.846