Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2022 - 2023


 

 

    SỞ GD&ĐT LONG AN

TRƯỜNG THPT VĨNH HƯNG

Biểu mẫu 12

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 / 12/ 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2022 - 2023

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

63

0

3

59

0

1

0

61

1

0

9

49

0 

0 

I

Giáo viên

Trong đó số giáo viên dạy môn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

8

0

0

8

 

 

 

8

0

0

2

6

0

0

2

Ngữ văn

8

0

0

8

 

 

 

8

0

0

3

5

0

0

3

Tiếng Anh

7

0

0

7

 

 

 

7

0

0

1

6

0

0

4

Vật lí

6

0

1

5

 

 

 

5

0

0

1

5

0

0

5

Hóa học

5

0

0

5

 

 

 

5

0

0

0

5

0

0

6

Sinh học

4

0

1

3

 

 

 

3

1

0

1

2

0

0

7

Lịch sử

3

0

0

3

 

 

 

3

0

0

0

3

0

0

8

Địa lí

3

0

0

3

 

 

 

3

0

0

0

3

0

0

9

GDCD

3

0

0

3

 

 

 

3

0

0

0

3

 0

 0

10

Tin học

4

0

0

4

 

 

 

4

0

0

0

4

 0

 0

11

Công nghệ

2

0

0

2

 

 

 

2

0

0

0

2

 0

 0

12

Thể dục-QPAN

5

0

0

5

 

 

 

5

0

0

1

5

 0

 0

II

Cán bộ quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

                                                                                                         NGUYỄN THỊ BÉ HAI

Thống kê
  • Đang online: 1.852
  • Hôm nay: 187
  • Hôm qua: 383
  • Tất cả: 189.446